2002: Napoved sodelovanja akademij

Leta 2002 so imele AG, AGRFT in ALU obljubljen prostor na Metelkovi. Akademije so se odločile z dogodkom Triada 2002 opozoriti na prostorsko problematiko in že petdesetletno prazno obljubljanje skupne stavbe, prav tako pa pokazati medsebojno povezanost in sodelovanje. 19. junija so v prostorih AG pripravili razstavo slik in kiparskih inštalacij, predvajanje filmov študentov AGRFT in videoprojekcij študentov ALU, koncertno izvedbo delov mjuzikla Zgodba z zahodne strani, nastope komornih skupin, kvarteta kitar, flavt in pihalnega kvinteta, recitacije Prešernovih sonetov in pa predstavi Ljubosumni starec in Salamanška jama avtorja Miguela de Cervantesa.

2003: O skupnih prostorih še nič dorečeno

Akademije so v skladu z napovedmi o Triadi kot tradicionalnem vsakoletnem dogodku nadaljevale leta 2003, dogodek pa so celo razširile na tri večere. 18. junija so Triado ponovno otvorile Brittnove fanfare na AG, sledil je pozdravni govor vseh treh dekanov, program pa se je nadaljeval s komornimi novitetami študentov kompozicije na AG, klavirskimi nocturni in nastopi nagrajencev republiškega tekmovanja mladih glasbenikov. 19. junija si je bilo mogoče na ALU ogledati razstavo del študentov slikarstva in kiparstva, 20. junija pa je za program poskrbela AGRFT s produkcijama študentov dramske igre in umetniške besede ter predvajanjem študentskih filmov.

2004: Akademije na ulici

Po ponovnih propadlih načrtih o skupnih prostorih (na Metelkovi) so se Akademije odločile za protestniško obarvano Triado 2004 s podnaslovom Akademije na ulici in geslom »Tujega nočemo, svojega nimamo«. Kljub temu da naj bi bila 9. aprila odločitev o umestitivi treh akademij na zemljišče ob Roški cesti dokončna, so želeli opozoriti na veliko (preveč) praznih obljub rešitev njihove prostorske problematike. 14. aprila se je Triada začela pred tedanjim Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport z glasbeno točko AG in govorom dekana AGRFT, nato se je preselila pred Mestno hišo v slogu mirnega protestnega shoda. Naslednjega dne se je nadaljevala pred Parlamentom, 16 aprila pa na Prešernovem trgu. Akademije so prejele 16 pisem podpore, vsa pisma so tudi prebrali na Prešernovem trgu.

novice